Liapor Mix Statik lehký beton (20 kg/16 l)

Lehký keramický beton, nebo také keramzitbeton s názvem Liapor Mix Statik je suchá směs pro přípravu lehkého betonu s garantovanou pevností v tlaku 18 MPa.

163,35 Kč135,00 Kč bez DPH

Popis

Liapor Mix Statik je suchá směs pro přípravu lehkého betonu z keramického kameniva Liapor frakce 1–4 mm, stavebních písků a cementu. Liapor Mix Statik lze použít na veškeré zpevněné povrchy a na základě předchozího statického výpočtu pro některé nosné betonové konstrukce a případně na dřevěné konstrukce. Spojení nízké objemové hmotnosti a vynikajících tepelně izolačních vlastností přináší široké možnosti uplatnění, zejména pro:

  • nosné vrstvy při rekonstrukci podlah,
  • rekonstrukce keramických a klenbových stropů,
  • izolační vrstvy,
  • lehké výplňové a vyrovnávací vrstvy

Na rozdíl od variant Liapor Mix 4-8 mm a Liapor Mix final 1-4 mm, které jsou určeny především pro vyrovnávací a roznášecí vrstvy betonových podlah, bude možné Liapor Mix Statik aplikovat všude tam, kde vznikne potřeba vylehčit nosnou konstrukci a zároveň zachovat dostatečnou pevnost. Může se jednat například o lehké betonové stropní konstrukce. O vhodnosti použití by však vždy měl rozhodovat statik či projektant.